ضمانت نامه و سیاست تبادل

ویولن های shahnazi violins  توسط متخصصان مشهور تأیید شده است کلیه سازها  ضمانت 6  ماهه در برابر خرابی ها و کمبودهای ترمیم و تنظیمات را دارند.از آنجا که ما به کیفیت سازها ایمان داریم و از آنجا که ما به یک رابطه طولانی و قابل اعتماد با مشتریان خود اعتقاد داریم ، در صورت تعویض برای ساز دیگری با ارزش بیشتر ، خرید ساز با همان ارزش به دست آمده را تضمین می کنیم. در گالری سازها فقط انتخاب بخشی از ویولن های موجود در فروشگاه ویولن  در سبزوار موجود استبرای جزئیات بیشتر از مجموعه کامل ما لطفا با ما در تماس باشید