ضمانت نامه و سیاست تبادل

ویولن های shahnazi violins توسط متخصصان مشهور تايید شده است کلیه سازها  ضمانت 12  ماهه در برابر خرابی ها و کمبودهای ترمیم و تنظیمات را دارند.از آنجا که ما به کیفیت سازها ایمان داریم و از آنجا که ما به یک رابطه طولانی و قابل اعتماد با مشتریان خود اعتقاد داریم ، در صورت تعویض برای ساز دیگری با ارزش بیشتر ، خرید ساز با همان ارزش به دست آمده را تضمین می کنیم در گالری سازها فقط انتخاب بخشی از ویولن های موجود در فروشگاه ویولن در سبزوار موجود است .برای جزيیات بیشتر از مجموعه . با ما در تماس باشید