تشخیص اصالت ساز

به منظور تشخیص اصالت ویولن های دست ساز شهنازی،‌ میتوانید با ارسال حداقل ۲ عکس و حداکثر ۱۰ عکس در فرم زیر، درخواست خود را ثبت نمایید. پس از بررسی نهایی،‌ با شما تماس خواهیم گرفت.