شماره ترمینال فروشگاه ویولن شهنازی 11002345


کالا کارت مهرایران یک طرح خرید اقساطي كالا يا دريافت خدمات است كه توسط بانك قرض الحسنه مهرايران و در راستاي حمايت از رونق توليد و اشتغال زايي و همچنين افزايش قدرت خريد مردم كشورمان طراحي شده است.

در این طرح مشتریان بدون نیاز به سپرده گذاري مي توانند، با توجه به سهميه ماهانه شعب، از وام قرض الحسنه براي خريد کالا يا خدمات استفاده نمايند.

 
هدف از طرح:
۱ افزایش فروش تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ایراني
۲ افزایش قدرت خرید مشتریان با استفاده از پرداخت اقساطي بدون سود
 
مخاطبان طرح:
۱ همه افرادی که قصد خرید کالا یا خدمات دارند مي توانند بجاي خريد نقدي، از خريد اقساطي بدون سود در اين طرح استفاده نمايند. (با توجه به تنوع پذيرندگان طرح)
 
مهمترین مزیت کالا کارت مهرایران نسبت به طرح هاي مشابه:
۱ پرداخت اقساطی وجه کالا بدون افزایش مبلغ
۲ پرداخت تنها ۴ درصد کارمزد
۳ تنوع بسیار بالای پذیرندگان
 
تعداد اقساط:
۱ تعداد اقساط طرح کالا کارت یکی از حالت های ۶،۹ و۱۲ ماهه مي باشد.  تعداد پذيرندگان در هر حالت، متفاوت است.
 
مبلغ کالاکارت مهرایران:
۱ حداکثر مبلغ در این طرح، ۲۰۰ میلیون ريال مي باشد.
 
نحوه دریافت و استفاده از کالاکارت مهرایران:
۱ مراجعه به هر یک از شعب بانک مهرایران در سراسر کشور و درخواست كالاكارت
۲ تشکیل پرونده تسهیلاتی
۳ دریافت کالاکارت
۴ مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد کالاکارت و خرید کالاهای مورد نياز